Rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti 30. jun

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.   Naime, propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2019. godine. S tim […]

RUGIPP organizovao seminar o uspostavljanju katastra nepokoretnosti

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) organizovala je danas i juče na Jahorini seminar za predstavnike medija o uspostavljanju katastra nepokretnosti.   Seminar je organizovan u okviru kampanje “Uknjiženo vrijedi više” i projekta “Registracija nepokretnosti”.   RUGIPP je do sada upostavila katastar nepokretnosti kao novu jedinstvenu evidenciju koja sadrži i tehničke i vlasničke […]