Vlada RS planira zaduženje od još milijardu maraka

Aktuelno

Vlada Republike Srpske traži od Narodne skupštine odobrenje da naredne godine kroz kredite i garancije Srpsku izloži potencijalnom dugu i novim zaduženjima koje ukupno premašuju milijardu maraka.

 

Naime, na Osmoj po redu posebnoj sjednici parlamenta zakazanoj za 16. decembar pored prijedloga Budžeta za 2020. godinu odlučivaće se i o zaduživanju, od kojeg se Vlada do sada nije pretjerano suzdržavala, a kako stvari stoje neće ni u budućem periodu.

 

Tako je u planu da se Republika Srpska tokom naredne godine kod domaćih i stranih kreditora kao i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem tržištu zaduži za 315 miliona maraka.

 

Vlada procjenjuje da će biti dovoljno da joj se samo ograniči zaduženje sa maksimalnim rokom otplate od deset godina i da kamata ne može premašiti četiri odsto godišnje.

 

Krpljenje budžetskih rupa

 

Paralelno sa dugoročnim zaduženjem emitovaće se i kratkoročne hartije od vrijednosti sa rokom dospijeća od godinu dana i kamatom maksimalno Euribor+1,75 odsto i to za pokrivanje tekućih obaveza, što i sama Vlada priznaje.

 

“Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi da se emisijom trezorskih zapisa obezbijedi blagovremeno izvršenje planiranih budžetskih obaveza, prevazilazeći time nesaglasnost zbog neravnomjernog priliva sredstava u budžet”, navodi se u Prijedlogu odluke o kratkoročnom zaduživanju.

 

Inače, kada je ovaj vid prikupljanja sredstava u pitanju maksimalno se može zaduživati do osam odsto od redovnih prihoda u prethodnoj godini.

 

S obzirom da su prihodi u 2019. planirani u iznosu od 2,84 milijardi maraka to znači da bi na ovaj način RS mogla da se zaduži za novih 227 miliona KM.

 

Javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, zaključno sa septembrom 2019. godine iznosi 4.12 milijardi KM (37,33% BDP-a).

 

Žirant za kredite od 500.000.000 KM

 

Sa druge strane, pored zaduženja, u narednoj godini je u planu izdavanje garancija za kredite lokalnim zajednicama, fondovima socijalne sigurnosti i institucijama u iznosu do pola milijarde maraka.

 

Ako se ti krediti ne budu vraćali, biće aktivirane garancije Vlade koja će za njih preuzeti tu obavezu.

 

Plan je da se u oblasti saobraćajne infrastrukture podignu krediti od oko 200 miliona KM, energetike 150 miliona te iz resora zdravstva u vezi sa izgradnjom novih kapaciteta oko 150 miliona KM.

 

Podsjećamo, ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može biti veća od 15 odsto od ostvarenog BDP-a u tekućoj godini što znači kako vlast ima prostora za garancije od 500 miliona KM.

 

Vlada Republike Srpske izmjenila je Uredbu o postupku izdavanja garancija kojom je omogućila fondovima socijalne sigurnosti da se po istom osnovu mogu zadužiti više puta.

 

Kecman: Iskoristiti potencijal berze

 

Branko Kecman, direktor „Advantis brokera“ smatra kako bi Vlada svoj fokus kada je riječ o zaduživanju sa banaka trebala da okrene prema berzi čiji potencijal prema njegovoj ocjeni nije dovoljno iskorišten.

 

“U ovim okolnostima logično bi bilo da se zadužuju dugoročno po fiksnoj kamatnoj stopi, što je ostvarivo na berzi putem obveznica. Postoje investitori kojima to odgovara a sa druge strane dobija se izvjesnost budućih rashoda“, kaže Kecman.

 

Prema njegovim riječima na ovaj način bi Fond zdravstvenog osiguranja RS mogao da popravi svoju likvidnost pod uslovom da uz zaduživanje sprovodi i određene reforme.

 

„Ako bi zaobišli banke, zaduženjem preko obveznica na 12 godina oni bi mogli smanjiti mjesečni odliv novca i plaćati druge obaveze i tako sebe dovesti u bolje stanje“, zaključio je on.

 

capital.ba

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *