Galić: Na istočnoj granici BiH nedostaje 1.000 policajaca

Društvo

Do sada Granična policija BiH nije utvrdila granični incident na granici BiH i Hrvatske, kaže Zoran Galić, direktor ove bezbjednosne agencije.

 

Dodaje da je evidentan kontinuiran pritisak državljana zemalja visokog migracijskog rizika iz pravca Srbije i Crne Gore na istočni i sjeveroistočni dio granice BiH.

 

Kakav je trenutni pritisak ilegalnih migranata na granicu BiH?

 

GALIĆ: Pripadnici Granične policije BiH u suradnji sa službenicima drugih policijskih agencija od ove godine do 12. kolovoza spriječili su 7.650 ilegalnih ulazaka migranata, ali je evidentno da ih je veliki broj i ušao u BiH. Među ilegalnim migrantima najveći je procenat ekonomskih migranata, a prema državljanstvima najviše je: Pakistanaca, Iračana, Sirijaca, Iranaca i Afganistanaca. Tako da je evidentan kontinuiran pritisak državljana zemalja visokog migracijskog rizika iz pravca Srbije i Crne Gore na istočni i sjeveroistočni dio granice BiH. Istovremeno imamo i složeno stanje i na izlazu iz BiH osobito na području Krajine. Veoma je složeno stanje koje se ne može riješiti postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i ljudstvom. To podrazumijeva dodatnu financijsku potporu za nabavku sofisticirane specijalističke opreme i ispomoć u ljudstvu od drugih policijskih tijela iz BiH.

 

Da li Granična policija Hrvatske stvara problem u radu Granične policije BiH svojom politikom odnosa prema migrantima, da li ulazi na teritoriju BiH i da li su evidentirani incidenti sa Graničnom policijom Hrvatske?

 

GALIĆ: Granična policija BiH je prepoznatljiva kao agencija otvorena za suradnju s policijskim organima, kako u BiH tako i u inozemstvu, i godinama imamo dobru suradnju s MUP-om Hrvatske, koja je regulirana sporazumima potpisanim između BiH i Republike Hrvatske. Do sada GP BiH nije utvrdila granični incident na granici BiH i Hrvatske.

 

Da li se suočavate sa nedostatkom policijskih službenika i koji broj službenika vam nedostaje?

 

GALIĆ: Graničnoj policiji za obavljanje redovnih poslova bez složenog stanja na granici nedostaje 375 policijskih službenika. Problem je to kada dobijemo podršku mjerodavnih tijela za prijam novih službenika, za vrijeme koliko traje njihovo školovanje, nama gotovo isti broj službenika ode u mirovinu. Napravili smo određene procjene koliko je ljudi potrebno za odgovarajući odgovor na istočnom dijelu granice kako bi se pokrile sve moguće točke prelaska u dužini oko 600 kilometara. Riječ je o nedostatku više od 1.000 policijskih službenika. Uz navedeno, Granična policija obavlja granične provjere na 83 međunarodna i pogranična prijelaza, zbog čega je 85 % službenika angažirano na poslovima provjera na prijelazima, dok je ostatak angažiran u nadzoru graničnog pojasa. Dolaskom ljeta i turističke sezone, svi službenici na prijelazima ulažu maksimalne napore kako bi omogućili neometan protok putnika, ali nerijetko nismo u mogućnosti oformiti više ulaznih i izlaznih traka, jer nemamo dovoljno ljudi.

 

Ranijih godina je često spominjano da postoji veliki broj ilegalnih graničnih prelaza, da li je taj problem riješen?

 

GALIĆ: Granica BiH najvećim je dijelom kopnena i na njoj su identificirana mjesta pogodna za nezakonite prelaske državne granice. GP BiH je sudjelovala u aktivnostima identificiranja i zaprečavanja mjesta pogodnih za ilegalne prelaske državne granice, što predstavlja jednu u nizu metoda koje doprinose efikasnijem nadzoru državne granice. Projekat zaprečavanja lokacija pogodnih za ilegalni prelazak kopnene granice motornim vozilima između BiH i Hrvatske koji je financirala EU realiziran je 2008, kada su zapriječene sve identificirane lokacije. Vlada Hrvatske u 2014. donijela je Odluku o zaprečavanju 26 novih lokacija, a nakon toga i dopunu Odluke o zaprečavanju još 13 lokacija, što je i realizirano u prethodnom razdoblju. Projektom “Zaprečavanje sporednih puteva pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Crne Gore” zapriječene su sve identificirane lokacije na granici sa Crnom Gorom. Nadležni organi BiH i Srbije 2015. godine parafirali su “Elaborat zaprečavanja putnih pravaca pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između BiH i Srbije prevoznim sredstvima”. Nadležni organi susjedne zemlje u 2017. godini zapriječili su četiri, dok je GP BiH zapriječila sedam lokacija predviđenih ovim elaboratom. Uz navedeno, sukladno zaključku Vijeća ministara BiH, formirana je radna grupa predstavnika GP BiH i Ministarstva obrane BiH, sa zadatkom sačinjavanja detaljne analize i prikupljanja podataka u svrhu procjene potreba i mogućnosti za eventualno dodatno zaprečavanje mjesta pogodnih za ilegalan prelazak državne granice na granici BiH, Srbije i Crne Gore.

 

Kakva je opremljenost graničnih prelaza u BiH i šta policijskim službenicima najviše nedostaje za neometan rad?

 

GALIĆ: Problem u radu pripadnika GP BiH je infrastruktura na prijelazima. Naime, samo 20 graničnih prijelaza u BiH zadovoljava standarde i uvjete izgradnje i opremanja graničnih prijelaza u skladu sa Pravilnikom o standardima i uslovima opremljenosti graničnih prijelaza, a riječ je uglavnom o novoizgrađenim graničnim prijelazima, kao i međunarodnim aerodromima. Uz navedeno, i pored niza hitnih urgencija, nismo uspjeli promijeniti podstanarski odnos i osigurati sredstva od mjerodavnih tijela za izgradnju tri terenska ureda, iako u vlasništvu imamo zemljište i projekte. Na graničnim prijelazima raspolažemo solidnom opremom, a aktualno radimo na implementaciji uspostave sustava za kontrolu i evidentiranje motornih vozila na graničnim prijelazima, te rekonstrukcije i proširenja sustava video-nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza, a riječ je o projektima financiranim iz fondova EU. Ono što nam nedostaje je brojnija i sofisticiranija specijalistička oprema za nadzor granice.

 

nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *