„Arcelor Mittal“ transfernim cijenama utajio više od 3,3 miliona maraka

Hronika

Studija transfernih cijena „Arcelor Mittala“ Prijedor, čiju je izradu naručila Poreska uprava Republike Srpke (PURS), završena je i pokazuje da je ta kompanija imala transferne cijene sa dvije povezane firme, koje ne odgovaraju tržišnim, čime je Budžet RS oštećen za više od 3,3 miliona maraka, plus zatezne kamate čija visina tek treba da bude utvrđena, otkriva portal CAPITAL.

 

Da PURS provjerava 270 miliona sumnjivih transakcija “Arcelor Mittala” CAPITAL je objavio u julu kada je raspisan tender za nabavku konsultantskih usluga izrade studije transfernih cijena.

 

Studija, koja je u posjedu CAPITAL-a, pokazuje da je analizirana dokumentacija o transfernim cijenama „Arcelor Mittala“ za period od 2010. do 2013. godine koju je pripremila konsultantska kuća PWC, kao i provjera dodatne dokumentacije koja se odnosi na problematiku formiranja transfernih cijena između povezanih lica. Analizirani su i podaci PURS i kompanije „Mittal“.

 

„Došli smo do zaključka da cijene u transakciji prodaje željezne rude između „Arcelor Mittala“ i povezanih lica nisu u skladu sa principom „van dohvata ruke“ i da je potrebno izvršiti korekcije u poreskom bilansu po osnovu poreza na dobit“, navedeno je u analizi koju je izradila beogradska „Crowe RS“ koja je zajedno sa „Bam Consult“ Banjaluka uradila studiju za Poresku upravu RS.

 

Oni su naveli da utvrđene korekcije u poreskom bilansu po osnovu transfernih cijena, na osnovu novog interkvartilnog raspona marži i marži koje „Mittal“ ostvaruje u transakcijama prodaje željezne rude povezanim licima iznose 3.379.772 KM.

 

„Kako se korekcije odnose na periode za koje je u skladu sa važećim zakonima poreska obaveza dospjela, potrebno je izvršiti obračun zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju javnih prihoda“, navedeno je u analizi.

 

Iz analize je vidljivo da je „Arcelor Mittal“ Prijedor imao transferne cijene koje ne odgovaraju tržišnim sa kompanijama „Arcelor Mittal“ Zenica i „Arcelor Mittal Sourcing“.

 

Podsjećamo, cilj PURS je bio da se sistematičnom analizom transfernih cijena u posmatranom periodu, te ocjenom svih pribavljenih dokaza u upravnom postupku dostavi nalaz i mišljenje u smislu utvrđenja da li su transferne cijene željezne rude koje je „Arcelor Mittal“ prometovao sa povezanim društvima u skladu sa tržišnim cijenama, odnosno da li su transakcije koje su analizirane u posmatranom periodu sprovedene u skladu s principom „van dohvata ruke“ i propisima RS koji su važili u momentu preduzimanja transakcija.

 

Poreska uprava RS prilikom traženja analize navela je da ne isključuje mogućnost da zbog transfernih cijena završi i na sudu s kompanijom „Arcelor Mittal“.

 

(Capital)

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *