Tegeltija ambasadorima: Moje pravo na fer i nepristrasan postupak je ugroženo

Politika

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH, poslao je danas otvoreno pismo ambasadorima zemalja članica PIK-a.

 

Povod za otvoreno pismo je, kako je rekao, jučerašnje saopštenje visokog predstavnika u BiH gospodina Valentina Incka, koje se odnosi direktno na njegov postupak u kojem učestvuje kao tužena strana po podignutoj disciplinskoj tužbi Kancelarije disciplinskog tužioca.

 

Nemam namjeru govoriti o samom slučaju, osim istaći da je prvostepenom odlukom Disciplinske komisije VSTS BiH tužba protiv mene odbačena u proceduri propisanoj Zakonom o VSTS BiH.

 

Prinuđen da reagujem

 

Prinuđen sam da Vam se obratim ovim otvorenim pismom u cilju zaštite mojih prava zagarantiranih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, koje predviđaju pravo na nepristrasan sud i fer i pravičan postupak.

 

Suštinsko ugrožavanje mojih gore navedenih prava, posmatrano kroz generalni kontekst principa vladavine prava, prouzrokovala je, nažalost, jučerašnja izjava visokog predstavnika za BIH, gospodina Valentina Incka kojom je prekoračio svoj mandat i ovlaštenja koja ima shodno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH i njegovim aneksima, kao i dodatnim dokumentima.

 

Prije nego što elaboriram ovu moju tvrdnju, dozvolite mi da naglasim da sam, odmah po saznanju za disciplinsku tužbu, uzeo godišnji odmor te prepustio vođenje institucije dvjema potpredsjednicama kako ne bih učestvovao u radu VSTS BiH dok se VSTSBiH kroz odgovarajući postupak ne izjasni o disciplinskoj tužbi.

 

Argumente koji su, prema mom mišljenju, relevantni za odlučivanje iznio sam javno jer nisam imao priliku drugačije, očekujući da Disciplinska komisija razmotri cjelokupan slučaj u svim njegovim aspektima kako argumente tužioca tako i argumente tužene strane, a što je prirodno i svojstveno kontradiktornom postupku bez kojeg nema pravičnog suđenja.

 

Moji su argumenti od suštinskog značaja za samu odluku, jer se bave statusnim pitanjima koji su ključni za razumijevanje i ocjenu čitavog događaja, mog učešća u njemu i donošenje odluke.

 

Prvostepena komisija VSTS BiH je donoseći odluku zauzela po istom pitanju stav i donijela odluku o odbacivanju disciplinske tužbe.

 

Rok za podnošenje žalbe traje, a strane u postupku trebaju ocijeniti da li prihvataju stav i argumentaciju Prvostepene disciplinske komisije VSTS BiH te se eventualno odluče za podnošenje żalbe.

 

Juče, 6. juna 2019. godine, gospodin Valentin Incko je izdao saopštenje povodom prvostepene odluke Disciplinske komisije VSTS BiH te svojim izjavama istovremeno sugerirao:

 

  1. Kancelariji disciplinskog tužioca da podnese žalbu na odluku prvostepene Disciplinske komisije VSTS BiH.
  2. Cijenio valjanost pravnog tumačenja disciplinske odluke Prvostepene disciplinske komisije VSTS BiH u konkretnom slučaju.
  3. Sugerisao Drugostepenoj disciplinskoj komisiji da u eventualnom drugostepenom postupku po eventualnoj žalbi donese drugačiju odluku u konkretnom slučaju.

 

S obzirom na autoritet visokog predstavnika u BiH i njegovu ulogu u pravnom sistemu, te ovlaštenja koja ima, jasno je da ovakve sugestije (koje izlaze izvan mandata visokog predstavnika za BiH) mogu značajno uticati na disciplinski postupak, proces odlučivanja i samu odluku u predmetu u kojem sam ja jedan od učesnika kao tužena strana.

 

Tumač Dejtona

 

Na ovaj način gospodin Incko je ugrozio moje pravo na fer i nepristrasan postupak i fer i nepristrasno tumačenje zakona od nezavisnog i nepristrasnog organa koji ga primjenjuje u konkretnoj situaciji koja se odnosi na mene.

 

Podsjećam da disciplinski postupak prema stavu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ima karakter suđenja i da njega mora voditi nepristrasan tribunal (u ovom slučaju Disciplinska komisija VSTS BiH), koji mora slobodno tumačiti zakone bez bilo kakvih intervencija i pritisaka bilo koje druge vlasti.

 

Visoki predstavnik u BiH je konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ni po Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH i njegovim aneksima ni prema dodatnim dokumentima iz Bona nije ovlašten uplitati se u tekuće postupke pred nadležnim sudovima i tribunalima u BiH, što podrazumjeva i disciplinske komisije VSTS BiH.

 

Skrećući Vam na ovaj način pažnju na ovu situaciju koja ugrožava ne samo moja prava nego i koncept vladavine prava u BiH, zamolio bih Vas da ovo pitanje raspravite na sjednici Savjeta za implementaciju mira, te da ukoliko nađete dovoljno osnova i potrebe, o ovom problemu izvijestite i Savejt bezbjednosti Ujedinjenih naroda.

 

(Avaz)

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *