Direktor OBA Mehmedagić ostao bez diplome

Politika

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević odbio je kao neosnovanu žalbu Univerziteta za poslovne studije Banjaluka na rješenje republičkog prosvjetnog inspektora kojim je dat nalog da bude poništena diploma direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmana Mehmedagića.

 

“Po ocjeni drugostepenog organa, prvostepeni organ je u provedenom postupku dao pravovaljano obrazloženje uz pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i ocijenu dokaza, te pravilno primjenio materijalno pravo i donio rješenje kojim se Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci nalaže poništenje diplome koja je 21. septembra 2007. izdata Osmanu Mehmedagiću”, izjavila je Srni pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Srpske Radmila Pejić.

 

Prema njenim riječima, prilikom upisa i polaganja ispita počinjene su povrede Zakona o univerzitetu, Statuta i Pravilnika o ispitima na Fakultetu za poslovne studije koje su takve prirode da dovode do poništenja izdatih isprava, kao i nastalih posljedica.

 

“Svi razlozi koje je prvostepeni organ naveo u obrazloženju potkrepljuju utvrđene povrede nastale pogrešnom primjenom materijalnih propisa uz postojanje umišljaja učesnika predmetnih propusta i potvrđuju da je Mehmedagić diplomu stekao na nezakonit način”, naglasila je Pejićeva.

 

Ona je dodala da je rješenje konačno u upravnom postupku.

 

“Protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom okružnom sudu u roku od 30 dana od dostavljanja ovog rješenja”, pojasnila je Pejićeva.

 

Na rješenje republičkog prosvjetnog inspektora žalio se Univerzitet za poslovne studije.

 

Rješenjem inspektora od 5. avgusta naređeno je rektoru Univerziteta za poslovne studije Radovanu Klincovu da u roku od sedam dana poništi Mehmedagićevu diplomu i da je u “Službenom glasniku Republike Srpske” proglasi ništavnom.

 

Tužilaštvo BiH je početkom godine pokrenulo istragu o lažnim diplomama i tada su zatražili od svih bezbjednosnih agencija da dostave diplome njihovih radnika, ali to jedino nije učinila Obavještajno-bezbjednosna agencija.

 

Tužilaštvo je nakon toga naredilo Inspektoratu Republike Srpske da provjeri Mehmedagićevu diplomu i tada su utvrđeni brojni propusti.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *