Mijatović podnio krivične prijave zbog kupovine mobilne bolnice

Politika

Vojin Mijatović iz Gradskog odbora SDP-a Banja Luka i jutros je podnio nove krivične prijave i to protiv Radovana Viškovića, komandanta Republičkog štaba za vanredne situacije i predsjednika Vlade Republike Srpske, i Branislava Zeljković, v.d.direktora Instituta za javno zdravstva Republike Srpske.

 

Mijatović u prijavi navodi da su Višković i Zeljković počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, nenamjensko korištenje budžetskih sredstava i nezakonito davanje pogodnosti privrednim subjektima.

 

Krivične prijave su podnesene Okružnom tužilaštvu Banja Luka.

 

“Prvoprijavljeni, dana 24.03.2020. godine u svojstvu komandanta Republičkog štaba za vanredne situacije donio i potpisao Zaključak broj 08-10/20 kojim se odobrava kupovina pokretne bolnice u vrijednosti od 4.287.880,00KM iz budžetskih sredstava, te obavezao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da provede postupak javne nabavke, te što je dana 24.04.2020. godine donio Zaključak o dopuni zaključka o kupovini pokretne bolnice kojim je ovlastio direktora Fonda zdravstvenog osiguranja da zaključi ugovor o avionskom transportu pokretne bolnice, a što prema odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Zakona o budžetu Republike Srpske i Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske nije imao nadležnost niti ovlašćenje.

 

Takođe, zaključak je donesen bez ikakvog opravdanog razloga ili jasne svrhe, imajući u vidu da u trenutku nabavke nije bilo nikakvog opravdanja za kupovinom pokretne bolnice jer postojeći zdravstveni i bolnički kapaciteti nisu bili popunjeni niti ugroženi, i jer broj oboljelih nije bio veći nego u prethodnom periodu niti je ukazivao na postojanje potrebe za dodatnim bolničkim kapacitetima i potrebom da se izdvoje budžetska sredstva za kupovinu pokretne bolnice.

 

Takođe, treba imati u vidu da je u trenutku donošenja gore navedenog nezakonitog zaključka rukovodstvo BiH i entiteta pregovaralo sa MMF oko dobijanja kredita od 330.000.000,00 evra, što pokazuje da je budžet bio ugrožen i nije bilo mogućnosti za nenamjenskim trošenjem budžetskih sredstava.

 

Drugoprijavljeni nakon stupanja na snagu Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije broj 08-10/20 od 24.03.2020. godine postupio po gore navedenom nezakonitom Zaključku, a isti je znao i/ili je morao znati da je isti zaključak nezakonit imajući u vidu da obavlja posao direktora unazad godinu dana i da zna ko, kada i po kojem postupku donosi odluke kojim se troše budžetska sredstava, i zaključio pravni posao (ugovor) o nabavci pokretne bolnice bez provodjenja postupka propisanog odredbama Zakona o javnim nabavkama, te na taj način oštetio budžet za neutvrdjenu sumu novca, a imajući u vidu da nije proveden postupak nabavke pokretne bolnice shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama čija je primjena obavezna i čijom se primjenom postiže transparentnost u pogledu ponuda, jednakost i nediskriminacija prema ponudjačima, a na način da se osigura pravična i aktivna konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom”, navodi se u prijavi.

 

(Agencije)

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *