Kneževo: Održana javna diskusija o zaštiti Cvrcke

U organizaciji Planinarskog društva Vilenska vrela održana je javna diskusija u okviru projekta „Valorizacija, zaštita i promocija posebnih rezervata i parkova prirode opštine Kneževo“.   Učesnici su bili predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, opštinskog katastra, Šumskog gazdnistva Čemernica i opštine Kneževo.   Javna diskusija je održana u cilju zaštite kanjona rijeke […]

Završene javne rasprave o budžetu Banjaluke za 2019.

U Banskom dvoru održana je završna rasprava o nacrtu gradskog budžeta za 2019. godinu, koji iznosi 131,6 miliona maraka. Budžet je predstavila načelnica Odjeljenja za finansije Božana Šljivar koja je naglasila da je budžet formiran na realnim osnovama i da tokom naredne godine neće biti kratkoročni zaduženja. Ona je podsjetila da je ove godine u […]