Biće ocijenjen angažman đaka u onlajn nastavi

Društvo

Učenici srednjih i osnovnih škola u RS će u ovoj školskoj godini biti ocijenjeni, odnosno vrednovani na osnovu njihovog angažmana tokom nastave na daljinu, dok će svi oni učenici koji ne budu zadovoljni vrednovanjem znanja na ovaj način imati mogućnost za polaganje razrednog ispita pred komisijom.

 

Rekla je ovo Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture RS, nakon održane sjednice Vlade RS na kojoj je usvojen Prijedlog uputstva o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama prilikom izvođenja nastave na daljinu.

 

Trivićeva je istakla da će ova školska 2019/2020. trajati u skladu sa već usvojenim kalendarom, dakle do sredine juna ove godine.

 

Ona je rekla da s obzirom na to da su djeca već ocijenjena na prvom polugodištu, te da je najveći broj njih ostvario jednu, a neki učenici i više ocjena u drugom polugodištu, resorno ministarstvo je u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i srednjem vaspitanju i obrazovanju, predložilo Vladi RS uputstvo o načinu, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju nastave na daljinu.

 

U konkretnom slučaju, kako Trivićeva kaže, to znači da će učenici biti ocijenjeni nakon izvođenja nastave na daljinu, te da će primarno biti vrednovan njihov angažman u komunikaciji i interaktivnosti putem kratkih testova, pisanja eseja, putem prezentacija, audio-video materijala.

 

Ona je istakla da je veoma važno da je ovim uputstvom propisano i na koji način će nastavno osoblje pratiti rad svakog učenika.

 

“Veoma je važno što od kada je počelo izvođenje nastave na daljinu, 16. marta za osnovne, a 23. marta za srednje škole, svi nastavnici zapravo vode evidencije, a to su takozvani online portfoliji svakog učenika u smislu sedmičnog izvještavanja o praćenju rada svakog učenika posebno, u skladu sa zadacima koje je diktirala nastava na daljinu”, rekla je Trivićeva.

 

Napomenula je da će ocjene biti vrednovane na ovaj način, a da, ukoliko bude učenika koji budu imali razloge da se ne slažu sa ocjenama, odnosno da nisu zadovoljni vrednovanjem znanja na ovaj način, imaće mogućnost i otvoriće im se prostor za polaganje razrednog ispita pred komisijom.

 

“U svakom slučaju, Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Vlada RS žele u prvi plan da istaknu da nam je u ovoj situaciji primarno zdravlje učenika. Nove tehnologije su omogućile da primjenjujemo digitalnu online nastavu na ovaj način, što su pozdravili i djeca i nastavnici, jer to je nešto sa čim živimo u 21. vijeku”, rekla je Trivićeva.

 

Poručila je đacima da, kao i do sada, u saradnji sa svojim učiteljima i nastavnicima budu ažurni.

 

Kada je riječ o jednokratnoj pomoći prosvjetnim radnicima u vrijeme pandemije virusa korona, Trivićeva je rekla da nisu razmišljali o tome, jer se redovna nastava ne odvija u školskim objektima, već se nastava odvija na daljinu, od kuće.

 

Dodala je da je ova pomoć u RS namijenjena onima koji su radili u kriznim situacijama, odnosno onima koji su bili izloženi riziku od virusa korona.

 

nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *