Predsjedništvo BiH pokreće proces realizacije ključnih prioriteta

Politika

Reformisati Ustavni sud BiH, uključujući i rješavanje pitanja međunarodnih sudija i provođenje njegovih odluka, ukloniti pravo veta u procesu donošenja “evropskih” odluka, donijeti novi zakon o VSTS, izbrisati smrtnu kaznu iz Ustava Republike Srpske, garantovati slobodu izražavanje i medija i zaštitu novinara…

 

To je samo mali dio iz 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije koje BiH treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju EU.

 

Od 29. maja 2019. stajali su kao mrtvo slovo na papiru, sve do juče kada su ih se naprasno sjetili članovi Predsjedništva BiH i ambasadori zemalja Kvinte: Francuske, Italije, Njemačke, SAD i Velike Brotanije, plus šef Delegacije EU u BiH Johan Zatler.

 

Priča ide tako da su se Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić usaglasili da pokreću proces realizacije 14 ključnih prioriteta, kroz uspostavljanje ad hok političke grupe. Nju će, osim članova Predsjedništva, činiti još i predsjedavajući Savjeta ministara BiH sa dva zamjenika, te šest članova kolegijuma Predstavničkog doma i Doma naroda BiH. O tome kako dalje, trebalo bi da bude odlučeno na njihovom sastanku već za pet dana. Ambasadorima je potom rečeno da je članstvo u EU strateški spoljnopolitički cilj i prioritet BiH.

 

Ključni prioriteti iz Mišljenja Evropske komisije

 

Demokratija/funkcionisanje:

1. Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OEBS/ODIHR i Venecijanske komisije, obezbijediti transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru

2. Osigurati vidljive rezultate kada je u pitanju funkcionisanje mehanizma koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU na svim nivoima, uključujući i pripremu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquis-a

3. Osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

4. Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou

5. Preduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rata.

 

Vladavina prava:

 

6. Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o VSTS u skladu sa evropskim standardima

7. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma

8. Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcinisanje sistema azila.

 

Osnovna prava:

 

9. Jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provođenja zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti

10. Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, posebno (a) ukidanjem upućivanja na smrtnu kaznu u Ustavu Republike Srpske i (b) imenovanjem nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja

11. Osigurati podsticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja

12. Garantovati slobodu izražavanje i medija i zaštitu novinara

13. Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila, kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

 

Reforma javne uprave:

 

14. Završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi.

 

(BN/Srpskainfo)

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *