Cvijanović: Omogućen efikasan rad institucija u uslovima pandemije

Politika

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je proglašenje vanrednog stanja za teritoriju Srpske omogućilo da institucije, u uslovima pandemije, efikasnije rješavaju probleme zdravstvene, socijalne, privredne i humanitarne prirode, u uslovima kad Narodna skupština, zbog restrikcija u pogledu kretanja i zabrane okupljanja, nije u mogućnosti da održava redovna zasjedanja.

 

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, predsjednik Republike je podsjetila da je na 12. posebnoj sjednici Narodne skupštine održanoj 28. marta donesena Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona.

 

Ona je navela da je ova odluka objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske” od 2. aprila, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

Cvijanovićeva je podsjetila da je proglašenju vanrednog stanja prethodila Odluka Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, donesena 16. marta.

 

– Kao što je poznato, u uslovima vanrednog stanja, ukoliko Narodna skupština nije u mogućnosti da održava sjednice, član 81 Ustava Republike Srpske propisuje da se predsjedniku Republike Srpske daje ovlaštenje da donosi uredbe sa zakonskom snagom po pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, te da imenuje i razrješava funkcionere koje, u redovnim okolnostima, imenuje i razrješava Narodna skupština – pojasnila je Cvijanovićeva.

 

Ona je navela da je Ustavom predviđeno da predsjednik Republike Srpske uredbe sa zakonskom snagom donosi na sopstvenu inicijativu ili na prijedlog Vlade Republike Srpske, te nakon što pribavi mišljenje predsjednika Narodne skupštine Srpske.

 

U skladu sa ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike i propisanom procedurom u periodu trajanja vanrednog stanja na taj način doneseno je 19 uredbi sa zakonskom snagom, kojima su regulisana različita pitanja u neposrednom interesu privrednog sektora i građana Republike Srpske.

 

Prema njenim riječima, zavisno od pitanja koja se njima regulišu, primjena nekih od uredbi sa zakonskom snagom iscrpljuje se u okolnostima vanrednog stanja proglašenog za teritoriju Republike Srpske, neke će se primjenjivati i u periodu trajanja vanredne situacije, dok neke podrazumijevaju izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, te je samim tim njihova primjena permanentnijeg karaktera.

 

– Sve uredbe sa zakonskom snagom donesene isključivo na prijedlog Vlade Republike Srpske i, naravno, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. I pored mogućnosti koje predviđa Ustav, nijedna uredba sa zakonskom snagom nije donesena samoinicijativno od predsjednika Republike – istakla je ona.

 

Takođe, navela je Cvijanovićeva, treba naglasiti da su njihovom donošenju prethodile konsultacije tokom kojih su predsjednik Vlade i resorni ministri obrazlagali svrhu donošenja i sadržaj ovih uredbi, a ovim konsultacijama su, pored predsjednika Republike, prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, kao i predsjednica skupštinskog Odbora za zakonodavna pitanja.

 

– Uzimajući u obzir potrebu što hitnijeg stupanja na snagu predmetnih uredbi sa zakonskom snagom u vanrednim okolnostima, u skladu sa stavom 1 člana 109

 

Ustava Republike Srpske, uz svaku donesenu uredbu sa zakonskom snagom donesena je i odluka kojom je konstatovano postojanje naročito opravdanih razloga za njeno prijevremeno stupanje na snagu, to jeste narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske – pojasnila je predsjednik Srpske Željka Cvijanović.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *