Vlada FBiH ograničila marže za gorivo

Federalna vlada dopunila je Odluku o mjerama neposredne kontrole dređenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je sada određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, čime je maksimalna veleprodajna marža ograničena na šest feninga po litru, a maloprodajna na 25 feninga po litru.   “Ovo je urađeno s ciljem blagovremenog […]

Spisak svih proizvoda za koje je Vlada ograničila marže

U cilju sprečavanja poremećaja na tržištu u vezi sa snabdijevanjem robom, nastalih usljed širenja virusa korona, Vlada RS donijela je Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena koja je stupila na snagu 2. aprila.   U odnosu na prethodnu Uredbu od 18. marta, kojom su prodajne cijene određenih proizvoda bile zamrznute na nivo od 5. […]

Zahtjev za ograničenje marži na medicinska pomagala

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine RS uputiće zahtijev Vladi RS u kojem će tražiti da zakonom koji regulište oblast ograničavanja trgovinskih marži ograniče i marže na medicinska pomagala, na način kako je to sada uređeno kad su u pitanju lijekovi.   Ovo je jedan od zaključaka jutrošnjeg sastanka koji je ovaj […]