Đokić: Prioritet Vlade razvoj novih energetskih kapaciteta

Ekonomija

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić učestvovao je na „Jahorina ekonomskom forumu 2019“, koji se ove godine održava na temu „Ekonomija novog doba – inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja“.

 

Ministar Đokić je učestvovao u radu panela na temu „Aktuelni trendovi u energetskom sektoru“. Obraćajući se učesnicima konferencije i panelistima, ministar Đokić je istakao sljedeće:

 

– Strategijom razvoja energetike do 2035. godine smo definisali razvojne planove u sektoru energetike, koji obuhvataju i ozbiljne reforme koje moraju da zahvate ovaj sektor, i tranziciju koja je dio jednog globalnog procesa. Republika Srpska se kroz Strategiju opredijelila da pitanje razvoja energetskog sektora, koji prije svega uključuje razvoj novih energetskih kapaciteta i izgradnju novih energetskih objekata, stavimo u fokus kao svoj najvažniji prioritet na kome ćemo bazirati ekonomski rast i razvoj Republike Srpske u narednim godinama.

 

Ono što treba imati u vidu da bismo ostvarili ciljeve o kojima govorimo, a koji su usko povezani sa onim što je i tema ovog ekonomskog foruma a to je ulazak u jedan neiskorišteni i nedovoljno razvijeni svijet primjene novih tehnologija, zasnovanih na IT tehnologijama. To je ono što ovom prostoru nedostaje, gdje mi imamo nedovoljno razvijenu svijest o tome koliko je neophodno stečena znanja primjeniti na naše uslove. Stoga se moramo ozbiljno posvetiti promjeni svijesti u namjeri da dođemo u poziciju da možemo realizovati ciljeve koje smo definisali Strategijom.

 

Tendencija je da je svijet shvatio jedan problem koji je sam izazvao. Njega su izazvale razvijene zemlje, a to je da su nastupile veoma velike globalne klimatske promjene, a to su velike vode i velike suše, nanijele su ogromne materijalne štete neprocjenjivih vrijednosti. Danas je svijet okrenut tome da pokuša da nadoknadi te ogromne štete koje trpi velikom promjenom, velikom energetskom tranzicijom, koja je danas postala opšta tema. Mi smo nekako bili izdvojeni iz te priče, zato što smo naprosto čekali ili nismo bili dovoljno hrabri da se u to upustimo. Krajnje je vrijeme da to ozbiljno shvatimo. Moramo imati u vidu da mi taj proces nećemo moći izbjeći. On će biti izazovan, donosiće ogromne zahtjeve, donosiće potrebu prilagođavanja velikim promjenama koje će i u finansijskom smislu biti zahtjevne za Republiku Srpsku, kao jednu malu državu. Toga moramo biti svjesni.

 

Zato tema ovog foruma inicira prijeko potrebnu promjenu svijesti o svim razvojnim pitanjima, pa i o ovom pitanju razvoja energetike. Ja smatram da mi moramo iznad svih političkih interesa koje često imamo, postaviti one druge, a to su patriotski interesi, koji nisu zasnovani na nacionalizmu bilo kojeg tipa, nego na činjenju onoga što će biti najkorisnije za narod i Republiku u kojoj živimo.

 

U ovom smislu, ja čvrsto vjerujem da Republika Srpska može ostvariti razvojne ciljeve u narednih deset godina i da se tome treba posvetiti. Naravno, nosilac svih tih aktivnosti ne može biti samo Elektroprivreda, ona je samo najvažniji stub.

 

Kroz poslovanje Elektroprivrede će jačati sama Republika Srpska. Međutim, moramo biti otvoreni i za druge investitore i moramo poslati jasnu poruku da smo spremni da omogućimo investiranje u energetski sektor onima koji nalaze svoj interes da investiraju ovdje.

 

U toj interakciji leži budućnost i sigurnost za ostvarenje razvojnih ciljeva, koji su, po mom mišljenju, ostvarivi. Naravno, veoma sebična Evropa postavlja ciljeve na svoj način i ti ciljevi su veoma često finansijski veoma zahtjevni. Kada Evropa pred nas postavlja takve ciljeve, mi moramo da imamo adekvatne odgovore. Ne možemo ništa dobiti suprotstavljanjem, ali možemo djelovati da bismo dobili i njih kao aktivnog učesnika u procesima energetske tranzicije, koji će postati partneri u ostvarenju naših ciljeva.

 

Moramo razumjeti šta se ovdje mora desiti. Sve se više govori o obnovljivim izvorima energije, sve se više zanemaruju fosilni izvori energije, ugalj, nafta, pa i gas i Evropa se u tom smislu mnogo mijenja. Obim energije koji će trebati će biti za 80% odsto veći do 2050. godine nego što je danas, a govori se o tome i da treba pratiti uštede. Uštede imaju jedan drugi smisao i treba na tome raditi.
Realno je da se u toj velikoj tranziciji, koja je počela u svijetu, nađemo i mi kao partneri koji kroz nju moraju proći. Zato moramo jačati svjest i kod donosioca odluka, kao i onih kojih se te odluke tiču. Upravo tema ovog foruma nas osvješćuje do nivoa da zaključimo da prošlost moramo staviti iza leđa koliko god bilo teško, moramo prepoznati šta je budućnost i koje su naše obaveze u toj budućnosti i da učinimo sve što može biti korisno za kvalitetan život naših građana.

 

Strategijom razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine su planirane investicije u iznosu od 5,5 milijardi evra. Do sada je, uključujući TE Stanari i 17 završenih malih hidroelektrana, uloženo negdje oko 3 milijarde KM. To je od velikog značaja za nas i iskustva koja već imamo su veoma značajna za period koji slijedi.

 

Ono što je ključna pretpostavka za realizaciju energetskih projekata jeste to da Republika Srpska ima kvalitetnu institucionalnu stabilnost, što je veoma važno, jer institucije Republike moraju da stanu iza ovih projekata određenim oblikom garancija i podrške. Politika koja već duži period uživa povjerenje građana je ujedno i najveći faktor sigurnosti. Ta vrsta podrške je potrebna da bismo došli u poziciju da to sve možemo realizovati.

 

Mi smo se prethodnih godina sa svima sa kojima smo stupali u partnerske odnose kao Republika, bilo da govorimo o projektima u oblasti energetike ili saobraćaja, gdje smo imali najveće investicije u prethodnih desetak godina, bilo o drugim oblastima, pokazali kao ozbiljan partner koji je u stanju da vodi i najsloženije pregovore, da preuzima obaveze i da ih izvršava. Za nas je najvažnije da to možemo učiniti. Predsjednik Vlade je u svom Ekspozeu naveo oblast energetike kao prioritetno područje za razvoj i rast Republike Srpske.

 

Ono što će biti problem su oni uticaji koji će pokušati da zaustave Republiku Srpsku i njen razvoj. Postoje strahovi da bi mi na ovaj način mogli da postanemo još više nezavisni unutar Bosne i Hercegovine, i oni mogu da budu problem ukoliko nam budu osporavali projekte, jer se neki projekti moraju realizovati zajedno sa institucijama Bosne i Hercegovine, posebno kada govorimo o zajedničkim rijekama.

 

Opšti interes je komunikacija, saradnja i dijalog. Ako Republika Srpska ima potencijal, ima ga i Federacija BiH, čak i više od nas u pojedinim područjima.

 

Dijalog je najveća moguća razvojna šansa, on je paradigma života na ovim prostorima. Uz to ide profesionalizam, koji neće biti mjeren političkim bojama, već interesom koji je iznad svakog drugom interesa, a to je da omogućimo ljudima da žive bolje i da zemlja bude napredna i razvijena – zaključio je Đokić.

 

srpskainfo.com

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *