TI BiH: Neobjavljivanje liste čekanja utiče na pojavljivanje korupcije u zdravstvu

Društvo

Transparensi Internešnal Bosne i Hercegovine i Centri civilnih inicijativa su predstavili “Analizu pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu u BiH” izrađenu u okviru projekta Izliječimo zdravstvo, koji finansira Evropska unija.

 

Analiza daje pregled zakonskog i podzakonskog okvira, kao i praksi zdravstvenih ustanova u sprečavanju korupcije, sa fokusom na oblasti podložne korupciji (javne nabavke, upravljanje ljudskim resursima, sukob interesa, upravljanje finansijama).

 

– Provedeno istraživanje ukazuje na čitav niz dubokih sistemskih problema u sektoru zdravstva, koji počiva na krhkim temeljima i neadekvatnim kapacitetima za razvoj i provedbu kvalitetnih mjera u borbi protiv korupcije. Po pitanju uspostavljanja unutrašnje finansijske kontrole i revizije, svi nivoi u BiH se nalaze u ranoj fazi uspostavljanja sistema – navode u TI BiH.

 

Istraživanje je pokazalo da više od polovine anketiranih javnih zdravstvenih ustanova (u FBiH 54 odsto, u RS 67 odsto) nemaju uspostavljen interni nadzor.

 

– U javnim nabavkama, koje su jedna od oblasti najpodložnijih korupciji nalazi provedenog istraživanja govore da JZU ne ispunjavaju profesionalne i etičke standarde, niti imaju dovoljno kapaciteta. U FBiH, nešto manje od polovine anketiranih JZU ima službenika/službu za javne nabavke, dok je u RS to slučaj kod polovine anketiranih – navode u TI BiH.

 

Izbor i imenovanja organa upravljanja u organizacijama javnog zdravstva su duboko politizovani i predmet su kusuranjau cilju formiranja i funkcionisanja političkih koalicija.

 

– Trenutna zakonska rješenja ne garantuju izbor i imenovanje najkvalitetnijih i najkompetentnijih osoba u organe upravljanja organizacija javnog zdravstva. Istraživanje je pokazalo da ne postoje uređene politike zapošljavanja u sektoru zdravstva – navode oni.

 

Dalje navode da se u BiH na pojedine zdravstvene usluge, koje nisu hitnog karaktera čeka jako dugo (za pojedine čak i do 10 mjeseci), što može uticati na zdravlje i život pacijenata.

 

– Nejasne procedure kreiranja i neobjavljivanje listi čekanja mogu uticati na pojavu koruptivnih i nezakonitih radnji u vidu podsticanja na davanje mita od strane zdravstvenih radnika ili samoinicijativno nuđenje mita od strane pacijenata kako bi se zdravstvena usluga ubrzala – zaključuju u TI BiH.

 

Izliječimo zdravstvo

 

Kroz projekat “Izliječimo zdravstvo” TI BiH i CCI direktno će raditi sa 15 odabranih zdravstvenih ustanova, na unaprijeđenju njihovih internih pravnih akata koji uređuju oblasti podložne korupciji, kako bi se pokazalo da je moguće značajno poboljšati stanje u pojedinim ustanovama ali i generalno u sektoru zdravstva.

 

srpskainfo.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *