Agencija za nadzor nad tržištem zapošljavala bez konkursa

Društvo

Kancelarija za reviziju institucija BiH završila je i objaviila prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2019. godinu za 12 institucija Bosne i Hercegovine.

 

Objavljeni su izvještaji za sljedeće institucije Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Agencija za osiguranje u BiH, Agencija za poštanski promet BiH, Arhiv BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za evropske integracije, Fond za povratak BiH, Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Institut za standardizaciju BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave

 

Od 12 gore pobrojanih institucija, samo je Agenciji za nadzor nad tržištem BiH dato mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

 

“Pet institucija je dobilo pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, dok je kod šest institucija izraženo pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima”, saopšteno je iz Kancelarije za reviziju institucija BiH.

 

Kod dvije institucije, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i Fonda za povratak BiH, istaknuto je ključno pitanje revizije. Pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje dobilo je svih 12 institucija iz prve grupe revidiranih subjekata.

 

Što se tiče Agencije za nadzor nad tržištem BiH, mišljenje sa rezervom na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima je dato na osnovu ostvarenog broj zaposlenih u toku godine.

 

“Ostvareni broj zaposlenih u toku godine veći je od broja odobrenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, što je posljedica netransparentnog zapošljavanja dva lica na određeno vrijeme bez javnog konkursa i prijema istih u stalni radni odnos nakon obnavljanja ugovora na određeno vrijeme u periodu dužem od dvije godine”, navedeno je u saopštenju.

 

Kancelarija za reviziju je da je pitanje izostanka aktivnosti Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine u 2019. godini ključno pitanje revizije Fonda za povratak BiH za 2019. godinu

 

“Pitanje funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave takođe je istaknuto kao ključno pitanje revizije Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu”, saopšteno je Kancelarije za reviziju institucija BiH.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *