Budžet RS povećan za 60,6 miliona maraka

Politika

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku rebalans budžeta Republike Srpske za 2019. godinu koji iznosi 3,316 milijardi KM i veći je za 60,6 miliona KM ili 1,9 odsto od usvojenog budžeta Srpske za ovu godinu (3,256 milijardi KM).

 

Za usvajanje rebalansa glasalo je 49 poslanika, 18 je bilo protiv, a nijedan od prisutnih 70 nije bio uzdržan.

 

Rebalansom je planiran i budžetski suficit u iznosu od 67,6 miliona KM koji će biti usmjeren na pokriće dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Srpske i dugoročne zajmove međunarodnih finansijskih institucija.

 

Narodna skupština je usvojila i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, s obzirom na to da je rebalansom uvećan i budžet.

 

Usvojen je i Zakon o zaštiti od požara kojim je, između ostalog, predviđeno da se za potrebe gašenja požara ili spasavanja ljudi i imovine može angažovati Helikopterski servis Srpske.

 

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju radi potrebe za razdvajanjem ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica.

 

Narodna skupština je usvojila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim je predviđeno da se za lica sa invaliditetom u najtežem socio-ekonomskom položaju obezbjeđuje pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć.

 

Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji će doprinijeti boljoj socijalno-ekonomskoj zaštiti nezaposlenih lica kojima bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva prestane radni odnos.

 

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima čiji je cilj zaštita investitora i unapređenje rada društava za upravljanje, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla kojim se otklanjaju nedostaci iz postojećeg zakona, omogućava potpuna primjena ovog akta i efikasnije funkcionisanje u ovoj oblasti.

 

Skupština je usvojila i Nacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja kojim se uređuje promocija mentalnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju.

 

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je prvi dio sedme redovne sjednice i nastavak zakazao za utorak, 29. oktobar, u 10.00 časova.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *