“Bijeli brodovi” pozivaju na zaštitu rijeke Sane

Društvo

Građani traže da se odmah obustave radovi na iskopavanju sedre i da se utvrdi eventualna krivična odgovornost za ekološku katastrofu u sanskoj dolini

 

Nakon poplava 2014 opštinske vlasti su najavile „najveći projekat zaštite od poplava u novijoj istoriji Sanskog Mosta“ kojim će grad biti spašen od budućih vodenih kataklizmi. Uz provođenje javne rasprave tokom koje su date netačne informacije o predmetu iskopavanja, Sanjani su ove najave dočekali raširenih ruku i ne sanjajući kakvo zlo čeka rijeku koju nose u srcima i koja je ključni element eko sistema sanske doline.

 

Međutim, kada je prva faza završena, ostali smo nijemi – takozvano „uređenje“ korita rijeke Sane dovelo je do nepovratnog uništenja sanske sedre na dionici radova i uz nju vezane flore i faune.

 

Umjesto ČIŠĆENJA korita od naplavina i mulja, kako je najavljeno, u potpunosti su UNIŠTENE SEDRE u urbanom djelu opštine!

 

Bio je to do sada najveći projekat uništenja javnog dobra i prirodnih resursa „u novijoj historiji Sanskog Mosta“! Nepovratno je uništen sanski PEJZAŽ koji je imao višestruko značenje – grad je izgubio svoj identitet, a rijeka Sana svoju sportsko-rekreacijsku, društvenu i kulturnu funkciju!

 

 

Uništeno je javno dobro i prirodni resursi od ogromnog značaja za očuvanje BIOLOŠKE I GEOLOŠKE RAZNOLIKOSTI BiH, sa posebnim naglaskom na devastaciju staništa mladice (u IUCN Crvenoj listi ugroženih životinja mladica je svrstana kaozaštićena životinjska vrsta i kao zaštićena vrsta se nalazi u „EU Direktivio staništima“, a prema Vodiču kroz tipove staništa BiH jedno od Natura 2000 zaštićenih područja u BiH je i Dabar – Čapljansko polje u S.Mostu!).

 

Radovi koji su provedeni su u suprotnosti sa odredbama FEDERALNOG ZAKONAO VODAMA, kao i u suprotnosti sa odredbama „EU „Direktive o staništima“, „EU Direktive o vodama“ i „Planom upravljanja vodnim područjem na rijeci Dunav“.

 

BiH je potpisnica sva tri navedena dokumenta! Sve ovo se desilo po cijenu sumnjivih dokaza za efikasnost vađenja sedre u sprječavanju poplava. EFEKTI radova su pod velikim znakom upitnika (vidjeti komentare na Hidrauličku analizu).

 

Osim toga, zbog mjenjanja hidrodinamičkih odnosa u koritu, došlo je do povećanja regresivne EROZIJE riječnog korita na uzvodnom dijelu toka-dubinskog usijecanja korita, pojačanja bočne erozije i nestabilnosti riječnih obala, smanjenja nivoa podzemnih voda i uništavanja sedre uzvodno od mjesta vađenja.

 

Na kraju, treba istaći da su MOTIVI iskopavanja upitni – informacije upućuju na mogude sticanje profita od prodaje izvađenog materijala, a postoje indicije da su vezani i uz planove izgradnje HE u naselju Čaplje.

 

Nastavak ovih apsurdnih radova, finansiranih kroz kreditna sredstva Svjetske banke i sredstva Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, se planiraju u ovoj godini. Stoga je neformalna grupa građana „Bijeli brodovi –Zaštita rijeke Sane“ iz Sanskog Mosta pokrenula peticiju kojom se traži:

 

*da Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo trenutačno zaustavi sve radove na iskopavanjima korita rijeke Sane do izrade stručne studije uticaja na okoliš

*da Federalni vodni inspektorat ispita slučaj i da obavijesti tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenim prekršajnim i/ ili krivičnim djelima do kojih je došlo tokom radova na Sani.

 

Građani okupljeni oko grupe „Bijeli brodovi –Zaštita rijeke Sane“ iz Sanskog Mosta pozivaju javnost da im pomogne u sprečavanju daljnjeg uništavanja rijeke Sane kao javnog dobra i prirodne baštine svih građana BiH.

 

Istinito

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *