RTRS će od Vlade dobiti skoro četiri miliona KM

Društvo

Prema planu javnih nabavki objavljenom na vebsajtu javnog servisa, RTRS je u 2020. godini planirao za javne nabavke potrošiti ukupno 9.106.546 KM.Od tog iznosa 3.774.000 KM će donirati Vlada Republike Srpske, saznaje BUKA.

 

Za nabavku roba su planirali utrošak od 6.704.690 KM, za nabavku usluga 1.828.056 KM i za nabavku radova 573.800 KM.

 

Radi se o zavidnim javnim sredstvima čiji ekonomičan, efikasan i efektivan utrošak može dati odličan doprinos poslovanju i razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Brojna mala i srednja preduzeća se mogu naći kao isporučioci roba, usluga i radova RTRS-u, ako postupci pojedinačnih javnih nabavki budu transparentni, jednaki i nediskriminišući, te ako osiguravaju pravičnu i aktivnu konkurenciju odnosno najefikasnije korištenje navedenih javnih sredstava.

 

Međutim, nije baš sve tako. Prema objavljenom planu javnih nabavki, RTRS će u 2020. godini pokrenuti ukupno 293 postupka javnih nabavki. Od planirana 293 postupka javnih nabavki samo 29 nabavki će se obaviti putem otvorenog postupka, kojeg Zakon o javnim nabavkama BiH propisuje svima kao osnovni i redovni postupak javnih nabavki. Svi ostali postupci Zakonom su definisani kao izuzeci za čije je korištenje potrebno ispunjavanje posebnih uslova.

 

Plan javnih nabavki RTRS kao izvore finansiranja javnih nabavki navodi “vlastita” sredstva u 272 planirana postupka, a za 21 postupak finansiranje će obezbjediti drugi.

 

Preciznije, za 19 planiranih postupaka izvor finansiranja je Donacija Vlade Republike Srpske, 1 postupak se finansira donacijom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a za 1 postupak su predviđena kreditna sredstva.

 

Vrijednost donacija Vlade Republike Srpske za javne nabavke RTRS-a, prema planu javnih nabavki, je 3.774.000 KM odnosno više od 41% ukupnog budžeta javnih nabavki RTRS.

 

Između ostalog, Vlada Republike Srpske, odnosno građani ove zemlje će RTRS-u donirati: kamere za reportažna kola, LED ekrani, kamera lanac, hardver i softver za virtualizaciju virtuelnog studija, mobilni linkovi, i slično.

 

Za Radio Republike Srpske biće izdvojeno 100 000 , i oni će dobiti nove audio miksere.

 

Ono što posebno upada u oči planirana nabavka nove platforme za proizvodnju informativnog programa u vrijednosti od 1.200.000 KM, koja će se provesti donacijom Vlade Republike Srpske.

 

I nivo BiH će se uključiti Savjet ministara Bosne i Hercegovine će finansirati nabavku stalnog napajanja-agregata za pripremu digitalizacije u iznosu od 120.000 KM, dok za nabavku službenih vozila RTRS planira izdvojiti 500.000 KM koje će obezbjediti kreditnim sredstvima, odnosno podizanjem kredita kod komercijalnih banaka.

 

“Međutim posebno je interesantna statistika vrste planiranih postupaka javnih nabavki RTRS u odnosu na izvore finansiranja. Naime, skoro sve javne nabavke koje finansiraju drugi, odnosno Vlada Repubike Srpske, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i komercijalna banka, će se provesti jedinim transparentnim postupkom, otvorenim postupkom, a samo 4 postupka su predviđena okončati se konkurentskim zahtjevom.

 

Dok je za više od 90% postupaka javnih nabavki RTRS u kojima koristi vlastita sredstva predviđeno pokretanje direktnih sporazuma, konkurentskih zahtjeva i pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja” kaže za BUKU Mervan Miraščija, program koordinator Fonda Otvoreno društvo BiH a koji već godinama analizira stanje javnih nabavki i postupke javnih nabavki u BiH.

 

RTRS planira u 2020. godini pokretanje 163 postupka putem direktnog sporazuma (postupak za čije je pokretanje dovoljna jedna ponuda), 77 postupaka putem konkurentskog zahtjeva (postupak za čije pokretanje se traže 3 ponude), 5 postupaka putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja (najnetransparentnijeg postupka prema Zakonu)… Više od 83% postupaka javnih nabavki planiranih u 2020., RTRS će obaviti putem neredovnih i netransparentnih postupaka javnih nabavki.

 

Ako posmatramo nabavke po vrijednosti sredstava, 2.854.680 KM RTRS planira utrošiti diskriminirajućim, neefikasnim, netransparentnim i postupcima bez pravične i aktivne konkurencije, što je više od 30% ukupno planiranih sredstava za javne nabavke u 2020 godini.

 

(Buka)

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *