Vraćanjem starog sistema bez posla bi ostale hiljade prosvjetara

Devetogodišnji sistem osnovnog školovanja u BiH uveden je prije 15 godina, a Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo nedavno je podnio zahtjev nadležnom kantonalnom ministarstvu da se vrate na osmogodišnji sistem.   Podnošenja ovakvog ili sličnog zahtjeva u Republici Srpskoj najvjerovatnije neće biti, prije svega jer bi takav potez mogao koštati posla veliki broj […]

Potrebna sveobuhvatna reforma obrazovanja u Republici Srpskoj

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pristupiće sveobuhatnoj reformi obrazovanja koja će doprinijeti da učenici kritički razmišljaju i budu bolje osposobljeni za potrebe tržišta rada, izjavila je danas resorni ministar Natalija Trivić.   – Ministarstvo će uključiti sve svoje kapacitete, da bi se usmjerili na stvaranje obrazovnog sistema koji će biti na korist svršenih učenika […]

Trivić: Prilagoditi upisnu politiku zahtjevima privrednika

Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture RS, kaže da je identifikovanje privrednika koji su spremni na saradnju prvi korak u pravcu usklađivanja upisne politike u srednjem obrazovanju i potreba privrede.   Naglašava da bi oni svoje kapacitete ustupili za izvođenje praktične nastave.   – Očekujemo da se do kraja januara izjasne o potrebama za kadrom […]

Trivić: Jedan od primarnih ciljeva uvođenje dualnog obrazovanja

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je jedan od osnovnih ciljeva resornog ministarstva stvaranje uslova za uvođenje dualnog obrazovanja, odnosno povezivanje učenika srednjih stručnih i tehničkih škola sa potrebama tržišta rada.   Trivićeva je nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore, Zanatsko-preduzetničke komore, Zavoda za zapošljavanje, te Sindikata obrazovanja, nauke i […]

Radionice za djecu migranata u Bihaću

Obrazovanje za djecu iz migrantskih porodica, koja borave na području Bihaća, biće organizovano održavanjem edukativnih radionica u tri ovdašnje škole, potvrđeno je iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Prema riječima resornog ministra Damira Omerdića, ove aktivnosti će započeti u prvoj polovini decembra i odvijaće se u tri osnovne škole na području tog grada. On ističe kako […]