REVIZORI CIK BiH UTVRDILI
Helikopterski servis RS dao zabranjenu donaciju SNSD-u!

Kancelarija za reviziju Centralne izborne komisije BiH zaključio je da je SNSD prekršio Zakon o finansiranju političkih partija jer je nezakonito primio nenovčanu donaciju od Helikopterskog servisa RS koji je u trošku građana vozio tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika na predizborne skupove za Lokalne izbore 2020. godine.   Informacije o ovom slučaju CIK-u je […]

Ministarstvo inostranih poslova potrošilo 53 miliona maraka

Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je mišljenje s rezervom o finansijskom izvještaju o poslovanju Ministarstva inostranih poslova BiH za prošlu godinu, na čijem je čelu Igor Crnadak (PDP). U veoma opširnom i iscrpnom prikazu svega onoga što je MIP radio u prošloj godini, državni revizori su, između ostalog, kontrolisali da je ta institucija 2018. […]

Revizorska služba dala pozitivno mišljenje skupštini RS

Glavna služba za reviziju Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima Narodne skupštine RS za 2018. godinu, kao i pozitivno mišljenje o usklađenosti.   “Po našem mišljenju, finansijski izvještaji Narodne skupštine Republike Srpske istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembra 2018. godine […]

Provjera diploma u svim federalnim institucijama

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih radnika u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač FBiH.   Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani zvaničnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama, prenosi Klix.ba   Za realizaciju […]