Elektroprivreda RS izlazi na Bečku berzu s dugom od 171 milion KM

Ekonomija

„Elektroprivreda Republike Srpske“ dugovala je dobavljačima na kraju prošle godine 171 milion KM, tekuće obaveze kod većine zavisnih preduzeća znatno prevazilaze njihovu tekuću imovinu, naplata potraživanja unutar holdinga je veoma loša, a od kupaca ne može da naplati 96 miliona KM za struju.

 

Prema izvještaju revizorske kuće „Grant Thornton“, „Elektroprivreda RS“, koja je dobila mišljenje sa rezervom, je na kraju prošle godine potraživala oko 96 miliona KM od kupaca, dok su njene obaveze prema dobavljačima iznosile 171,2 miliona KM.

 

Ipak, ove podatke treba uzeti sa rezervom, jer ni revizori kod nekih zavisnih preduzeća nisu mogli da utvrde da li su oni potpuno tačni.

 

„Rezultat revizorskih i ostalih procedura nije nam omogućio da sticanje razumnog uvjerenja u validnost iskazanog stanja potraživanja od kupaca kod zavisnih preduzeća ’Elektro – Bijeljina’ i ’Elektrohercegovina’“, navodi se u izvještaju i dodaje da se kod „’Elektro – Bijeljine“ nisu mogli uvjeriti ni u kompletan iznos obaveza prema dobavljačima.

 

Loša ili nikakva naplata potraživanja unutar holdinga

 

Takođe, revizija je utvrdila i da je stanje neusaglašeno po pitanju međusobnih obaveza i potraživanja unutar holdinga.

 

Tako su u poslovnim knjigama Matičnog preduzeća iskazana potraživanja od 7,2 miliona KM od RiTE „Gacko“, dok se u evidencijama RiTE taj dug nigde ne spominje.

 

Revizori su upozorili i na lošu naplatu ukupnih potraživanja između zavisnih preduzeća ERS.

 

Naveli su i da kod većine preduzeća koja čine holding tekuće obaveze znatno prevazilaze njihovu tekuću imovinu.

 

„Nemogućnost naplate internih potraživanja između članica holdinga u dogovorenim rokovima i uopšte i nedostatak obrtne imovine može značajno nepovoljno uticati na sposobnost redovnog izmirivanja obaveza većine članica i holdinga u cjelosti, a samim tim i na potencijalnu nemogućnost obavljanja operativnih aktivnosti u neograničenom kontinuitetu“, navodi se u revizorskom izvještaju.

 

ERS tužena za 1,6 milijardi KM

 

ERS opterećuju i brojni sudski sporovi i na kraju prošle godine bila je tužena za čak 108,6 miliona KM.

 

Tu je i veliki arbitražni spor koji „RiTE „Ugljevik“ godinama vodi sa „Elektrogospodarstvom Slovenije“ težak 1,48 milijardi KM, koliko Slevnci potražuju od RiTE.

 

Gubitak 35 miliona KM

 

Ukupne obaveze MH „ERS“ na kraju prošle godine iznosile su 647,35 miliona КM.

 

U prošloj godini na nivou holdinga je ostvaren gubitak od čak 34,67 miliona КM.

 

Proizvodna preduzeća su ostvarila neto gubitak od 13,38 miliona, elektrodistributivna od 30,39 miliona, Matično preduzeće je iskazalo konsolidovanu neto dobit od 9,1 milion, a IRCE neto dobit od 36.000 КM.

 

Osnovi razlozi ovako lošeg rezultata, kako tvrde u ERS, su nepovoljni hidrološki uslovi, pandemija izazvana virusom Covid 19 i reorganizacija elektrodistributivnih preduzeća.

 

Inače, distributivna preduzeća su lani u sklopu reorganizacije potpisala ugovore o sporazumnom prekidu radnog odnosa sa 798 radnika, te su isplatila naknade za stimulativne otpremnine od 3,9 miliona КM i naknade za ekonomsko-socijalno zbirnjavanje radnika od 28,1 milion maraka.

 

Kako bi nabavila novac koji joj je prijeko potreban, „Elektroprivreda RS“ planira iduće godine da se obveznicma zadužiti na Bečkoj berzi.

 

To je juče potvrdio premijer RS Radovan Višković koji je rekao da je ovo dobar test za ERS da se na međunarodnom finansijskom tržištu pokaže ima li interesovanja za njenim obveznicama.

 

Capital.ba

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *