Preporuke za vozače koji dolaze u RS

Društvo

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite izdalo je preporuke za vozače koje dolaze iz inostranstva u BiH, odnosno u Republiku Srpsku.

 

Zdravstveni nadzor

 

➡️Vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu na području Republike Srpske, republički inspektor izdaje Rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju boravka u Bosni i Hercegovini koji vozač navede, a koji podrazumijeva period od ulaska u Bosnu i Hercegovinu do odlaska na sljedeći prevoz.

 

➡️Ukoliko se radi o vozaču vozila u međunarodnom transportu koji je strani državljanin, republički inspektor izdaje rješenje o stavljanju u izolaciju u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka koje navede strani državljanin u Bosni i Hercegovini.

 

➡️Vozač vozila koji nije državljanin Bosne i Hercegovine je dužan da izolaciju provede u vozilu dok je državljanin Bosne i Hercegovine dužan da izolaciju provede na adresi prebivališta.

 

➡️Poslovni subjekt koji koristi uslugu međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin Bosne i Hercegovine, na lokaciji utovara i istovara, obezbjeđuje njegov boravak pri čemu vozač minimalno napušta vozilo uz poštovanje svih preventivnih mjera.

Postupanje vozača

 

➡️U slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači vozila sa mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini moraju da ostanu kod kuće i jave se nadležnom domu zdravlja telefonom.

 

➡️U slučaju pojave bilo kakvih simptoma respiratorne bolesti, vozači koji nemaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj javljaju se najbližem domu zdravlja, koji će im dati dalja uputstva.

 

➡️Vozač je dužan da kod sebe ima rješenje koje je dobio od republičkog inspektora kako ne bi bio ponovo upućivan kod inspektora.

 

➡️Vozači treba da se pridržavaju osnovnih higijenskih mjera te prilikom utovara ili čekanja na utovar u objektima koriste rukavice i maske te da imaju sa sobom sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola u onim situacijama kada ruke ne mogu redovno prati.

 

Opšte mjere zaštite

 

➡️redovno prati ruke sapunom i vodom i osušiti ruke jednokratnim ubrusima ili koristiti dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola,

 

➡️prilikom kašljanja ili kihanja prekriti usta i nos papirnom maramicom i odbaciti je u korpu za smeće sa poklopcem te oprati ruke,

 

➡️izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome kao što je povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kratak dah i kašalj.

 

Specifične mjere zaštite:

 

➡️Vozač koji prevozi putnike među kojima ima putnika sa sumnjom na COVID-19 a vozački prostor je odvojen od ostatka vozila nije potrebno da nosi masku, dovoljno je održavati higijenu ruku češćim pranjem ili gelom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola a u slučaju da pregrada ne postoji, potrebno je nositi masku na licu i održavati higijenu ruku češćim pranjem ili gelom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola. Potrebno je održavati prostornu udaljenost od najmanje 2 metra u socijalnom kontaktu u zatvorenom prostoru odnosno 1 metar na otvorenom.

 

➡️Vozači koji prevoze putnike trebaju održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora, vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dodiruju rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *