DVIJE GODINE ČEKAJU ZAVRŠETAK IZGRADNJE
Budući stanari Kozarske tvrde da Brane Janković namjerno odugovlači s predajom stanova!

Društvo

Ogorčeni kupci više od 70 stanova u stambeno-poslovnom objektu koji u Kozarskoj ulici u banjalučkom naselju Kočićev vijenac već skoro tri godine gradi lokalni biznismen Brane Janković, traže način da konačno usele u stanove čija gradnja je pri kraju. Najavljuju i tužbu, jer investitor unedogled oteže sa predajom stanova.

 

Banjalučka Gradska uprava, Odjeljenje za prostorno uređenje, izdala je Brani Jankoviću iz Banjaluke građevinsku dozvolu za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta u dvije lamele, u ulici Kozarska, spratnosti Su+P+4 ukupne površine 6710,91 m², još 29. maja 2017. godine, a rješenje pod brojem 03-361-145/17 je postalo pravosnažno 21. juna te godine.

 

Janković je, kao investitor, zaključio 22. marta 2017. ugovor o građenju sa izvođačem radova „FAMUS – GRADNJA“ d.o.o. – Tešanj, koji se ondnosi na izgradnju kolektivno poslovnog objekta po sistemu „ključ u ruke“. Predviđeni rok za izgradnju stambeno-poslovnog objekta je bio 18 mjeseci od dana pravosnažnosti građevinske dozvole. Prema tom ugovoru, kao i prema ugovorima sa kupcima stanova, kupcima su stanovi trebali da budu predati 21. decembra 2018. godine. Međutim, to nije učinjeno ni nakon dvije godine od isteka ugovora!

 

 

Investitor je pristupio gradnji stambeno-poslovnog objekata u Kozarskoj, koji je lociran na zemljištu označenom kao k.č. broj 90/73 i upisan u zemljišnoknjižni izvadak ZK uložak broj 13646 k.o. SPBanjaluka (stari premjer), što odgovara parceli na Kočićevom vijencu, označenoj sa k.č. broj 2165/3 upisan u Posjedovni list broj 4007/6 k.o.Banjaluka 8 (novi premjer) u skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom.

 

Izvođač radova je zaključio sa velikim brojem podizvođača ugovore o izvođenju različitih vrsta radova, koji su u kompenzaciju dobili određeni broj stanova, a koji su dalje prometovani krajnjim kupcima. Podizvođači su „Colorit“ d.o.o. Banjaluka, “Knežević Entering” d.o.o. Banjaluka, „H&G“ d.o.o. Banjaluka, „Fakom“ d.o.o. Banjaluka, Prozori i vrata „Zlata“ Pribinić-Teslić, „Orfej“ d.o.o. Banjaluka i drugi.

 

Veći broj vlasnika nije mogao da izvrši zabilježbu u Geodetskoj upravi za imovinsko pravne poslove zato što su ugovori sadržavali netačne podatke, a investitor Brane Janković nije htio da izađe u susret kupcima kojima je zabilježba odbijena i izvrši ispravljanje, ili aneksiranje ugovora, kako bi omi mogli ostvariti svoja prava. Na sve to, kako tvrde kupci stanova, Janković im uplaćeni novac nije vratio, već ga je zadržao.

 

 

Problemi se, kako tvrde vlasnici stanova na čekanju, javljaju kada je izvođač radova, naplatio prvu tranšu novca i preusmjerio ga na druga gradilišta, pritom ne plaćajući podizvođače i materijal koji je dostavljen na gradilište. Tvrde i da je investitor ubrzo “otjerao izvođača i preuzeo gradnju zgrade”. Zbog toga je, u toku izgradnje, gradilište u jednom trenutku privremeno zatvorila inspekcija, zbog neposjedovanja licence za izgradnju.

 

Kupci stanova navode da je prilikom kupovine ugovorena i ugovorna kazna u slučaju kašnjena sa predajom stanova u posjed. Povjerilac-kupac stana i dužnik-prodavac staana, prema članu 270. Zakona o obligacionim odnosima, mogu ugovoriti da će dužnik platiti povjeriocu određeni novčani iznos, ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne ispuni svoju obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem. Takođe, ako je šteta koju je povjerilac pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo i na naknadu štete, u skladu sa članom 275. ZOO.

 

 

Kupci stanova, koji i dalje čekaju da gradnja zgrade bude završena, kao i tehnički prijem, tvrde da im je investitor Brane Janković u direktnim i posrednim razgovorima rekao da od ugovorne kazne nema ništa, a da će oni koji je budu potraživali ostati bez stana.

 

Većina stanova je u završnoj fazi gradnje, ili poluzavršena i kupci čekaju na useljenje. Pitaju se da li investitor, koji ne polaže nikakvo pravo na već prodatim stanovima, ima prostora za takve ucjene, čak i poslije tolikog kašnjenja sa izgradnjom?

 

Faktički, prodate stanove jedino mogu dalje prometovati njihovi kupci, što su oni koji nisu mogli čekati da se napokon okonča izgradnja zgrade, svoje stanove preprodali trećim licima. Javno postavlaju pitanje: Da li kupci stanova trebaju da finansiraju izgradnju nove luksuzne zgrade kod kafe San Remo čiji je investitor Brane Janković!?

 

Zbog svega navedenog je većina budućih stanara u Kozarskoj nedavno uputila pismeno upozorenje Jankoviću sa najavom tužbe u koliko im do kraja godine stanovi ne budu predati na raspolaganje.

 

Istinito

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *