Upravni odbor UIO o prednacrtu novog Zakona o PDV-u

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas je donio zaključak da će integralno razmatrati primjedbe i sugestije koje se odnose na radni materijal novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi se postigla najbolja rješenja.   “Prednacrt zakona o PDV-u dobio je ranije saglasnost UO te je upućen nadležnim odborima entitetskih parlamenata na […]

Novi zakon o PDV-u ide parlamentima entiteta

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivenje nije bilo saglasnosti entitetskih predstavnika za usvajanje odluka o privremenom poravnanju za protekle godine, a nije usvojena ni ona o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava od aprila do juna ove godine.   Članovi Upravnog odbora primili su k znanju informaciju UIO u vezi sa izvršenjem […]

MINI EKSKLUZIVA
Zabrinuti o svom trošku

“U konačnici, nameće se zaključak da akcize više ne predstavljaju izvor dodatnih prihoda za financiranje budžeta u BiH, te da u budućnosti jedini izvor prihoda predstavlja PDV. Navedeni zaključak potvrđuje i godišnji pregled naplate prihoda od akciza”, otkrila je čak i naša Uprava za indirektno oporezivanje               PIŠE: Svetlana […]