Mektićev zakon o prestanku mandata VSTS BiH pred poslanicima

Mandat Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u sadašnjem personalnom sastavu prestaje sa 15. junom 2020. godine.   Najkasnije do 8. juna pravosudni organi, advokatske komore i institucije Bosne i Hercegovine koje biraju članove u Savjetu, saglasno članu 4. Zakona o VSTS, dužni su provesti postupak izbora novih članova Savjeta.   To je navedeno u […]