Ministarstvo odbrane BiH raspisalo oglas za prijem 600 vojnika

Društvo

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je i ove godine, u skladu sa planskom popunom personala Oružanih snaga BiH, raspisalo oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u Oružanim snagama BiH.

 

Javni oglas za popunu 600 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je danas, 15. maja 2020. godine, na web stranici Ministarstva odbrane BiH i traje 30 dana od dana objavljivanja.

 

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definisane oglasom. To podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

Takođe, za određeno formacijsko mjesto na koju se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stepen stručne spreme.

 

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

 

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 godina u vrijeme prijema, to jeste na dan 1. februara 2021.godine.

 

Izbor kandidata vrši Komisija za izbor vojnika u Oružane snage BiH, a selekcija i izbor kandidata realizuje se korz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

 

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u: Sarajevu – kasarna „Rajlovac“, Banja Luci – kasarna „Kozara”, Čapljini – kasarna „Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza „Aerodrom Dubrave”. Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku, za najuspješnije kandidate na listama uspješnosti, Ministarstvo odbrane BiH će organizovati zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

 

Kandidati, koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na osnovnu vojničku obuku, nakon čega se primaju u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema. Osnovna vojnička obuka realizuje se u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću i komandama i jedinicama OS BiH po planu osnovne vojničke obuke.

 

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

 

“Ministarstvo odbrane BiH, na ovaj način, pruža mogućnost mladima, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine”, stoji u saopštenju.

 

radiosarajevo.ba

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *