Podržano ukidanje poslaničkih paušala

Politika

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u zajedničkim institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

 

Predloženi zakon ima za cilj da se sve naknade u institucijama BiH uvedu u zakon, a ne da se o njima pojedinačno odlučuje u komisijama.

 

Kao jedan od ciljeva zakona navedeno je i ukidanje poslaničkih paušala.

 

Predstavnički dom ranije nije prihvatio negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet na predloženi zakon, te je ovo Komisiji bilo drugi put da se izjašnjava o ovom zakonskom prijedlogu.

 

Komisija je prihvatila Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine”, koji je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

 

Zamjenik glavnog revizora BiH Jasmin Pilica informisao je članove Komisije za finansije i budžet da je BiH još 2015. godine usvojila agendu za provođenje Programa održivog razvoja, ali da do sada nisu obezbijeđene ni osnovne pretpostavke za njeno provođenje.

 

“Ni četiri godine od usvajanja agende u BiH nije uspostavljena institucionalna infrastruktura za njeno provođenje”, istakao je Pilica.

 

Predsjedavajući Komisije Predrag Kožul konstatovao je da je riječ o jednom od strateških dokumenata i da je agenda trebalo da bude sastavni dio brojnih dokumenata koji su donijeti.

 

Komisija za finansije i budžet prihvatila je Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji učinka o temi “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka”, kao i Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara.

 

Takođe, prihvaćen je i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2018. godinu, koji je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *