Udruženjima od javnog interesa 100.000 KM

Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o zahtjevima za finansijsku pomoć udruženjima od javnog interesa, te dala saglasnost na Plan dodjele sredstava udruženjima od javnog interesa u ovoj godini, u iznosu od 100.000 KM.   U Budžetu Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana je pozicija Tekući grantovi […]

Banjaluka: U toku prijave za sufinansiranje projekata

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku raspisalo je danas javni poziv za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka u 2019. godini.   Poziv se odnosi na sljedeće prioritetne oblasti: unapređenje položaja lica sa invaliditetom; unapređenje brige o licima treće životne dobi; ekonomsko osnaživanje žena; vannastavni programi po principu „pametnog […]