Udruženjima od javnog interesa 100.000 KM

Politika

Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o zahtjevima za finansijsku pomoć udruženjima od javnog interesa, te dala saglasnost na Plan dodjele sredstava udruženjima od javnog interesa u ovoj godini, u iznosu od 100.000 KM.

 

U Budžetu Republike Srpske za ovu godinu u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana je pozicija Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa u iznosu od 100.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

 

Dodjela sredstava vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama.

 

Sredstva se, prema utvrđenom planu, raspoređuju na način da se po 35.000 KM dodjeljuje Savezu opština i gradova Republike Srpske i Savezu nacionalnih manjina Srpske, te 30.000 Asocijaciji “Stvaraoci Republike Srpske”.

 

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, kojim se naglašava da se podsticajna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća dodjeljuju u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

 

Izmjene i dopune tog zakona preduzimaju se s ciljem potpunog usaglašavanja sa preporukom Evropske komisije od 6. maja 2003. godine, koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz evropskog akta za mala i srednja preduzeća, a koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona.

 

Preporuka se odnosi i na isticanja da se postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi i u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći, jačanja kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije.

 

Osim navedenog, ovim zakonom vrši se i usaglašavanje naziva ministarstava, koja imaju aktivnosti i zaduženja u oblasti malih i srednjih preduzeća, sa rješenjima Zakona o republičkoj upravi.

 

“S ciljem što bolje koordinacije između subjekata razvoja malih i srednjih preduzeća i predstavnika privrednih subjekata koji svojim preporukama Vladi Republike Srpske predlažu poboljšanje stanja u tom sektoru, ovim zakonom povećava se kadrovski kapacitet Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske sa devet na trinaest članova”, navodi se u saopštenju.

 

Programom rada Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu planirano je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

 

Agencije

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *