Cvijanović donijela pet uredbi sa zakonskom snagom

Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Srpske Željka Cvijanović donijela je pet uredbi sa zakonskom snagom.   Riječ je o Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, Uredbi o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara […]

Donesene Uredbe sa zakonskom snagom tokom vanrednog stanja

Na današnjem sastanku, koji je organizovala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, donesene su Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske i Uredbe sa zakonskom snagom o prekršaju izazivanja panike i nereda.   Na sastanku su razmatrane uredbe sa zakonskom snagom koje je Vlada […]