Odgođeno plaćanje poreskog duga puno manjkavosti

Ekonomija

Glavna služba za reviziju javnog sektora otkrila je brojne manjkavosti u postupcima odgođenog plaćanja poreskog duga u Republici Srpskoj.

Zakonska regulativa kojom je uređeno odgođeno plaćanje poreskog duga ne obezbjeđuje u potpunosti efikasno postupanje nadležnih institucija. Postupci donošenja rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga u značajnom broju slučajeva traju višestruko duže od propisima predviđenih rokova.

Predviđeno je ukidanje rješenja nakon jedne neuplaćene rate, dok se u praksi rješenja o odgođenom plaćanju ukidaju nakon dvije pa sve do 14 neplaćenih anuiteta.

-Ministarstvo finansija i Poreska uprava nisu pravovremeno pokretali postupke ukidanja rješenja za poreske dužnike koji ne ispunjavaju utvrđene obaveze – utvrdili su revizori.

Upozorili su i da je izvještavanje o rezultatima provođenja mjera odgođenog plaćanja poreskog duga u dobroj mjeri manjkavo, nepotpuno i nepouzdano te da nije u funkciji sagledavanja stanja poreskog duga, mjerenju uspješnosti primjene donesenih propisa, nadzoru, kao i poboljšanju efikasnosti i efektivnosti naplate poreskog duga.

Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga definisano je da se dug može izmiriti odgađanjem plaćanja jednokratno najduže do godinu dana i odgađanjem plaćanja u jednakim mjesečnim anuitetima najduže do 60 mjeseci.

Revizori su u reviziji učinka “Posebni načini naplate poreskog duga” naveli svoje zaključke i preporuke Ministarstvu finansija RS i Poreskoj upravi RS.

srpskainfo.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *