Savjet ministara: Za FBiH 62 odsto međunarodne pomoći, za RS 38 odsto

Politika

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o principima raspodjele materijalne i finansijske međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.

 

“Prema Odluci, međunarodna pomoć za zaštitu i spasavanje se dijeli po principu utvrđenom u procentima 62 odsto za FBiH, 38 odsto za RS, te po 0,5 odsto ove pomoći FBiH i RS dodjeljuju Brčko Distriktu BiH”, navedeno je u saopštenju nakon sjednice Savjeta ministara BiH.

 

Kako se pojašnjava u saopštenju, u skladu sa ovom odlukom, federalni dio pomoći biće raspoređen u jednakom omjeru na FBiH i 10 kantona, i to po 50 odsto.

 

“Raspodjelu međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje prema utvrđenim procentima vršiće Savjet ministara BiH, a na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje”, navedeno je u saopštenju.

 

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je Odluku o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (Kovid – 19).

 

“Ovom dopunom Odluke od obračuna i plaćanja indirektnih poreza oslobađaju se lijekovi i sanitarna vozila”, stoji u saopštenju.

 

Takođe, Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o Inicijativi za korištenje instrumenta Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH i dao saglasnost da BiH pristupi ovoj inicijativi.

 

Savjet ministara BiH je saopštio da je saglasan sa pismom koje je predsjedavajući Savjeta ministara, radi rokova koje je definisala Evropska komisija i potrebe za hitnošću u postupanju, uputio Evropskoj komisiji – Direktoratu za ekonomske i finansijske poslove o namjeri i interesu BiH za korištenje Makrofinansijske podrške Evropske komisije BiH.

 

“Radi se o kreditnim sredstvima sa povoljnom kamatnom stopom, a osnovni preduslov za njihovo korištenje je zaključen aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iznos, tranše i uslovi kredita biće dogovoreni u narednom periodu”, pojašnjeno je u saopštenju.

 

Savjet ministra BiH usvojio je i Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o stanju i aktivnostima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, opština Dvor, Republika Hrvatska.

 

“Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pripremiće i Savjetu ministara BiH na usvajanje dostaviti Prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore”, navedeno je u saopštenju.

 

Ministarstvo spoljnih poslova intenziviraće diplomatske aktivnosti kako bi se sprječili pokušaji da centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada bude lociran na padinama Trgovske gore, pojašnjavaju u saopštenju.

 

“Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori, suprotno Espoo konvenciji i drugim međunarodnim aktima koje su potpisale BiH i Hrvatska, mogla bi ugroziti 250.000 stanovnika u 13 opština u slijevu rijeke Une i imala bi izrazito negativan uticaj na životnu sredinu u BiH. Istovremeno, predstavlja ozbiljan bezbjednosni problem, s obzirom da je riječ o vrlo trusnom području”, navedeno je u saopštenju Savjeta ministara BiH.

 

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *